axar

1. sif. Daim axan (axmaz əksi). Axar su. Axar çay. Axar bulaq. – Sevgili bir çoban, on bir yaşında; Düdük çalır axar sular başında. H. C.. Yenə axar çaylar üstdə dəmir körpü qurulacaq. S. V.. Səltənət axar su axtarırdı. M. C..
2. is. Cərəyan səmti, istiqaməti. Suyun axarı. Çayın axarı ilə getmək.
3. məc. Səlis, rəvan, ahəngdar. Noldu söylədiyin axar qoşmalar; Andımı həsrətlə səni hər nigar?! S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Axar — Axar, Art levantischer Baumwolle …   Pierer's Universal-Lexikon

  • axar-baxar — (Şəmkir) dağların döşü. – Kaηlının göycə axar baxarı çox gözəl yaylaxdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axar-baxarrı — (Gəncə) mənzərəli. – Üştəpə çox axar baxarrı yerdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axar-baxar — is. 1. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli yer, göz işlədikcə görünən yer; mənzərə. Əlli beş evdən ibarət olan bu kəndin çox gözəl və qəşəng axar baxarı vardı. Ə. Vəl.. 2. Suayırıcı; iki çay və ya su hövzəsini bölən xətt …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axar-baxarlı — sif. Hər tərəfi açıq və xoş mənzərəli. Alaçığımız obadan bir az uzaq, atamın bəyəndiyi axar baxarlı gözəl bir yerdə quruldu. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəhr — ə. axar su, çay ə. boğazlama, kəsmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • axıntılı — sif. Axar, axıntısı olan, suyun axar yeri olan. Axıntılı göl. Axıntılı hovuz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eruziya — <lat.> 1. geol. Torpağın, Yer qabığının axar sular, buz və ya külək təsiri ilə dağılması prosesi. Axar suların yuyucu fəaliyyətinə geologiya elmində eroziya, kimyəvi fəaliyyətinə isə korroziya deyilir. M. Qaşqay. 2. tex. Mexaniki təsir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qan — is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C. M.. . . Çox qan itirməsinə baxmayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yandırıb-yaxmaq — bax yandırmaq 5 ci mənada. Əzizim baxar doymaz; Yandırar yaxar, doymaz; Baxdıqca gözlərimdən; Qanlı yaş axar, doymaz. (Bayatı). Firqət odu məni yandırıb yaxar; Sübhü şam didəmdən qanlı yaş axar. Q. Z …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.